Leuchtmittel 2xS14s (240V)

Leuchtmittel 2xS14s (240V)